Hoe ontstaat de resistentie tegen antibiotica?

Ons lichaam bevat talloze bacteriën. Sommige kunnen resistent zijn tegen antibiotica.

Antibiotica doden zowel de bacteriën die infecties veroorzaken als de goede bacteriën.

Antibioticaresistente bacteriën kunnen zich dan vermenigvuldigen.

Sommige bacteriën kunnen de resistentie-eigenschappen doorgeven aan andere bacteriën.

Samengevat

#1

Antibioticaresistentie betekent niet dat het lichaam ongevoelig wordt voor antibiotica. Wel dat bacteriën het vermogen ontwikkelen om zich te weren tegen antibiotica die bedoeld zijn om ze uit te schakelen.

#2

Wanneer bacteriën resistent worden kunnen de antibiotica ze niet de baas en vermenigvuldigen ze zich. Die hardnekkige bacteriën kunnen zich verspreiden en andere personen, dieren en het milieu besmetten.

#3

Verschillende bacteriën kunnen resistentiekenmerken doorgeven onder elkaar. Zo kunnen sommige bacteriën in de loop van de tijd immuun worden voor meerdere antibiotica.

Hoe verspreidt antibioticaresistentie zich?

Bacteriën worden continu uitgewisseld tussen mens, dier en omgeving, via eenvoudig contact en via voeding. Ze zijn overal aanwezig: in onze huizen, onze ziekenhuizen, onze scholen, onze rusthuizen, onze boerderijen,... Medicijnresten, waaronder antibiotica en ook resistente bacteriën komen in het milieu terecht, onder meer via het afvalwater of door foutieve afvalverwerking.

Daarom moet AMR worden benaderd volgens de “One Health” benadering. Dat wil zeggen via een geïntegreerde aanpak voor de gezondheid van mens, dier, plant en milieu, die erkent dat onze gezondheid gekoppeld is aan die van de dieren, aan de veiligheid van onze voedselketen en aan het milieu.

Is resistentie enkel een probleem bij antibiotica?

Nee, andere antimicrobiële middelen zijn ook vatbaar voor het ontwikkelen van resistentie:

  • antischimmelmiddelen

  • antivirale middelen

  • antiparasitica

  • biociden (ontsmettingsproducten)


Een verantwoord gebruik van deze producten is essentieel om de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie te voorkomen.
10 misverstanden over antibioticagebruik
Ontdek ze hier