Het nationale actieplan "One Health" om antimicrobiële resistentie tegen te gaan

Het is gebaseerd op de drie gezondheidspijlers (welzijn van mens, dier en milieu) en stelt concrete acties voor om AMR op een alomvattende en gecoördineerde manier te snel af te zijn.

Actieplan op health.belgium.be

De uitwerking van dit plan wordt gecoördineerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in nauwe samenwerking met talrijke partners.

Nuttige links voor meer informatie over antibiotica en AMR