Laten we het over antibiotica en antimicrobiële resistentie hebben.

U bent onmisbaar om het verschijnsel antimicrobiële resistentie collectief mee aan te pakken – of u nu arts, apotheker of dierenarts bent. U speelt een essentiële rol bij het bevorderen van correct antibioticagebruik, het beantwoorden van vragen van uw patiënten en het toepassen van alle infectiepreventiemaatregelen.
Praat er dus over met uw patiënten en geef onze folders en affiches een mooie plek in uw wachtkamer.

Vraag gratis het campagnemateriaal aanBestel hier

Het materiaal downloaden (PDF)

Het belang van het correcte gebruik van antimicrobiële middelen

Als dokter

Ontdek de Belgische gids voor anti-infectieuze behandeling in de ambulante praktijk. Die beschrijft gedetailleerd alle juiste toepassingen van antibiotica.

Naar de gids BAPCOC 2022

Als dierenarts

Ontdek AMCRA's vademecum voor verantwoord gebruik van antibacteriële producten bij dieren.

Naar het vademecum
Naar de Belgische gegevens over het gebruik van antimicrobiële stoffen en AMR bij mens en dier

Het belang van het voorkomen van infecties

Om het gebruik van antibiotica en de overdracht van resistentie te beperken, is infectiepreventie essentieel.

#1

Het belang van hygiëne, in het bijzonder handhygiëne

Antibioticaresistentie betekent niet dat het lichaam ongevoelig wordt voor antibiotica. Het betekent dat bacteriën het vermogen ontwikkelen om antibiotica te bestrijden die bedoeld zijn om ze uit te schakelen.

#2

De rol van vaccinatie

Vaccinaties zijn ook belangrijk. Ze helpen om infecties – en dus ook het gebruik van antibiotica – te voorkomen.

#3

Het belang van het juiste gebruik van ontsmettingsmiddelen

In verband met resistentieverschijnselen vereist het uitgebreide gebruik van biociden speciale aandacht. De toepassing van deze producten moet, net als bij antibiotica, strikt volgens de op het etiket vermelde gebruiksvoorwaarden gebeuren. Zowel qua contacttijd als qua dosis.