#1

Antibiotica kunnen infecties behandelen.

Juist en fout.

Antibiotica zijn enkel doeltreffend bij infecties veroorzaakt door bacteriën.

#2

Het is altijd beter om antibiotica in te nemen voor het geval dat ...

Fout.

Antibiotica hebben geen preventieve werking. Zelfs bij een bacteriële infectie zijn ze niet altijd nodig. Antibiotica innemen houdt trouwens risico's in, en kan ook antimicrobiële resistentie veroorzaken.

#3

Zodra ik me beter voel, kan ik mijn antibioticakuur stoppen.

Fout.

Het is echt nodig om het voorschrift tot in de puntjes te volgen. De bacteriën worden maar geleidelijk uitgeschakeld. Om te voorkomen dat ze zich vermenigvuldigen is het belangrijk dat je je behandeling afmaakt.

#4

Als de antibioticabehandeling voor mij werkt, helpt ze ook voor mijn dierbare die dezelfde symptomen heeft.

Fout.

Alleen een dokter kan de diagnose bevestigen en beoordelen of een antibioticabehandeling nodig is. Neem nooit antibiotica zonder medisch advies.

#5

Kan ik, om verspilling tegen te gaan, antibiotica die nog over is bewaren in mijn medicijnkastje tot ik ze nog een keer nodig heb?

Nee.

Het is nooit een goed plan om zomaar antibiotica te gebruiken zonder je dokter te raadplegen. De kans is groot dat het niet om de juiste soort antibiotica gaat. Dat kan je gezondheid in gevaar brengen en antimicrobiële resistentie uitlokken.

#6

Het zijn die mensen die veel antibiotica gebruiken die er immuun voor worden.

Helemaal fout.

Het zijn de bacteriën die resistent worden, nooit de patiënt. De verklaring: bacteriën worden overgedragen van mens op mens, van mens op dier of via het milieu. Een patiënt die nog nooit antibiotica gebruikte kan een infectie oplopen door resistente bacteriën.

#7

Antimicrobiële resistentie is een natuurlijk proces.

Juist en fout.

Antimicrobiële resistentie bestond al lang voordat de mens antibiotica gebruikte. Toch verhoogt het gebruik van antibiotica de ontwikkeling van resistentie die tussen bacteriën wordt overgedragen en zich dus vermenigvuldigt.

#8

Antimicrobiële resistentie neemt toe wanneer men deze medicatie te vaak gebruikt.

Ja.

Overmatig gebruik van antibiotica bevoordeelt resistente bacteriën ten opzichte van andere. We kunnen nog tijdig ingrijpen, door het ongepaste gebruik van antibiotica terug te dringen.

#9

Antimicrobiële resistentie bedreigt de doeltreffendheid van de gezondheidszorg.

Juist.

Dit is een groot gezondheidsprobleem voor onze samenleving. Onjuist gebruik van antibiotica verhoogt het aandeel van bacteriën die antibiotica kunnen weerstaan. Daardoor kunnen ernstige ziekten niet meer zo snel en doeltreffend worden behandeld als voorheen en worden chirurgische ingrepen en transplantaties riskanter.

#10

Als ik symptomen blijf hebben, is antibiotica nodig.

Fout.

Alles hangt af van de oorzaak van je infectie. Antibiotica werken niet tegen virale infecties (verkoudheid, griep enzovoort). Alleen je dokter kan bepalen of antibiotica aan de orde is.

Waarom vormt antibioticaresistentie een gevaar voor jouw gezondheid, die van je kinderen en die van je dieren?
Meer info